top of page

Kdo jsi?


Araras – Sao Paulo, Brazílie – Odpovědi následující po přednášce

Všichni byste měli soucítit se všemi živými tvory. V našem lidském životě to má velký význam.

Zvířata nemají soucit, avšak my jsme živé bytosti a máme slitování s druhými. Když vidíte, jak je někdo sklíčený či nemocný, automaticky vaše srdce zjihne a chcete mu pomoci, jak jen můžete.

To je přirozené, protože jste lidská osobnost. Ty mají soucit v jádru srdce, a proto si lidé pomáhají. Žij a nech žít. Pomoz ostatním. Taková je praxe, soucítit. Když kravám dáte trávu, nepodělí se mezi sebou, sní co se do nich vejde. Ale my jsme lidští tvorové a když vám někdo dá chléb, sníte jej půlku a druhou dáte ostatním. Taková je povaha člověka, porozumění s druhým živým stvořením.

Láska a vcítění jdou pospolu v srdci člověka. V srdcích těch, kteří jsou démoni, neexistuje smilování. Jejich srdce jsou jako kámen a jsou jako zvířata.

Lidské bytosti jsou vnímavé a všem dávají lásku a náklonnost. Všichni znáte Matku Terezu z Kalkaty, neustále předávala lásku a se všemi soucítila. Avšak to nejlepší milosrdenství a nejvyšší láska je opěvovat svatá jména a pomoci k tomu druhým.

Kdo jsi?

Když se zeptám „jak se jmenuješ?“, řeknete jméno své duše nebo jméno těla? Jméno těla. Proč říkáte „moje tělo“? Co toto „moje“ znamená? Když říkáte „můj domov“, proč říkáte „můj“ domov? Myslíte tím, že tento dům vám patří, říkáte „bydlím v tomto domě, je to můj dům“. Proto říkáte „můj dům“, neříkáte „Já dům“ (směje se). Nejsem tento dům, tento dům mi jen patří a žiji v něm.

Stejně tak říkáte „moje tělo“, „moje ruka“, „moje hlava“. To znamená, že tělo a všechny končetiny tohoto těla mi náleží. Ale kdo je ten “Já“, který to všechno vlastní? Nejste toto tělo, jelikož říkáte „moje tělo“, avšak kdo sídlí v tomto těle? Kdo je tím „Já“?

Je to obdobné jako s domem. Říkáte „můj dům“, protože v něm bydlíte. Tak kdo přebývá ve vašem těle?

Mohli byste se na to zeptat sami sebe? Ano. Měli byste se sami sebe ptát na to, kdo jste. Tažte se sami sebe: „Kdo jsem?“ Až se vrátíte domů, posaďte se v pokoji, zavřete dveře a okna, zhasněte světla, zavřete oči, pak se sebe zeptejte: KDO JSEM? Odpověď se samovolně dostaví z hloubi vašeho srdce.

Takže kdo jste? Nevíte. Když se na to zeptám, odpovíte: „Jsem muž, jsem žena, jsem Brazilec, Ind, Brit, Američan, doktor, právník, student, obchodník, jsem v domácnosti... to všechno jsou označení. Pokud jste učitel, prokážete se průkazem učitele, když jste policistou, na legitimaci napíšete: policista. Když jste prezidentem Brazílie, USA, napíšete, že jste prezident! I když přijdete o svou pozici, uvedete pojem „bývalý“. Bývalý učitel, bývalý policista, bývalý prezident, všechno „bývalý“! Dokonce i když ztratíte postavení, stále budete vlastnit toto označení. Ale ve vašem pracovním průkazu uvedete výraz „bývalý“ velmi malým (písmem), a „učitel“ hodně velkým! Malé „bývalý“ a obrovské „prezident Indie“! (směje se). Není to tak?

Jsme pořád tou samou osobností, avšak změníte vyjádření. Ale kým jste věčně?

Zeptejte se sebe: Kdo jsem bez přestání? S tímto tělem máte moc dotazovat se, proto se tažte: Kdo jste? Zvířata, kočky a psi tuto schopnost nemají. Jen jedí, spí, brání se a páří. Dělají jen tyto čtyři věci. Zatím co my jsme lidé, také děláme tyto věci, přesto máme takovéto hloubavé myšlení.

Proto se nazýváme „lidské bytosti“ a ne kočky, psi, ptáci... takový je rozdíl mezi lidmi a ostatními živými bytostmi. A je to tak, neboť pomocí tohoto zvědavého hloubání můžeme rozvíjet celý náš život.

Ohledně léčiv, lidé provádějí výzkumy, aby vyvinuli různé druhy léků. Vědci cestují do vesmíru, noří se hluboko do oceánu, aby probádali mnoho věcí, a všechny tyto působnosti pocházejí ze zvídavé povahy člověka. Veškeré technologie vzejdou proto, že nám Pán poskytuje tento zvídavý potenciál. V Bibli je velmi jasně řečeno: „Bůh stvořil člověka poté, co vytvořil Svou vlastní podobu.“ Podoba znamená „jako Jeho podoba“. Není to úplně On, je to „jako“ On.

Jako když něco má podobný vzhled, vypadá to jako. Uvedu příklad. Když říkáte „její tvář je jako měsíc“, je to pravda? Může být něčí obličej přesně jako měsíc? Přesto říkáme „její tvář je jako měsíc“, mukha-čandra. Je zde určitá podobnost, není to přesně takové.

Tudíž srovnáváme její líce s měsícem. Stejným způsobem Bůh stvořil lidskou bytost poté, co utvořil Svou podobu. Jelikož Bůh vlastní takový mozek, s hloubavým charakterem, Dal toto stejné myšlení pouze lidským bytostem.

Musíte se tedy tázat sami sebe, a první otázka by měla znít: KDO JSEM? Mohli byste odpovědět, že nejste toto tělo, ale kdo tedy jste? Zeptejte se mne a já vám odpovím kdo skutečně jste.

MĚ JÍST

Maso (angl. meat) znamená MĚ JÍST (me – eat). Nyní jíte maso, avšak v příštím životě vás někdo sní. Znáte Newtonovu teorii? Za každou akci následuje stejná a opačná reakce. Jestliže v tomto životě (nějakým způsobem) obtěžujete druhé, v příštím budou rovněž rmoutit vás. Akce a reakce probíhají přirozeně. Jedná se o fyziku, ve fyzice pozorují takovéto záležitosti. Když někoho uhodíte, také vás uhodí, jen záleží na rychlosti a váze vás obou. Když někoho zabijete, v příštím životě vás rovněž zavraždí.

Snažte se tedy stát se vegetariány a mějte soucit s ostatními živými tvory. A žádám vás všechny, abyste zpívali svatá jména a byli šťastní.

Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare

Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare


Nedávné příspěvky
bottom of page