top of page

Om višnupád aštottara-šata Šríla Gurudev Šríla Bhaktivedánta Vana Goswámí Mahárádž se narodil v oblasti Midnapur v Západním Bengálsku (Indie) v lednu roku 1959, blízko pada tírthy (svaté místo) Čaitanji Maháprabhua, zvaném Pičalda, o kterém je zmínka v Čaitanja-Čaritamritě.


Už od dětství byl Šríla Gurudev velmi připoután k Čaitanjovi Maháprabhuovi a Nitjánandovi Prabhuovi a uctíval Jejich lotosová chodidla.

V roce 1980 obdržel bakalářský titul z ekonomie na univerzitě v Kalkatě. Jeho strýc Bhaktivedánta Madhusudan Mahárádž, který je do dnešního dne prezidentem chrámu Devananda Gaudíja Math, ho inspiroval věnovat svůj život službě Rádě a Krišnovi. 

V roce 1981 se připojil ke Gaudíja Vedánta Samiti a pravidelně poslouchal hari-katu od nitja-líly pravišty om višnupády aštottara-šaty Šríly Bhakti Rakšaka Šrídhara Dev-Gosvámí Mahárádže, který mu požehnal a požádal ho, aby zůstal v chrámu. Avšak jeho srdce si již získal nitja-lílá pravišta om višnupád aštottara-šata Šríla Bhaktivedánta Nárájan Gosvámí Mahárádž. 

V roce 1982 mu Šríla Narájan Mahárádž dal harinám a poučil Šrílu Gurudeva, jak vstoupit do vaišnavské filozofie. Obdržel dikšu od nitja-líly pravišty om višnupády aštottara-šaty Šríly Bhaktivedánty Vamana Gosvámí Mahárádže, který byl prezidentem a áčárjou Gaudíja Vedánta Samiti a v roce 2000 na festivalu Gaura Purnima Šríla Gurudev přijal sannjás (stav odříkání).

Od té doby Šríla Gurudev slouží misi Šrí Maháprabhua tím, že cestuje po celém světě, káže a učí Svým vlastním příkladem, jak sloužit Božské Dvojici, Šrí Šrí Rádě-Krišnovi.


(Zdroj: přeloženo z Jaygurudev.org)

O Gurudevovi

Šríla Gurudev Vandana

 

nama om višnu-pádája goura-prešthája bhútale

šrímate bhakti-vedánta-vana iti námine

 

„Skládám poklony om višnupádovi Šrí Šrímad Bhaktivedántovi Vana Mahárádžovi, jenž je velice drahý Šrí Gaurangovi Maháprabhuovi, přijmuv útočiště u Jeho lotosových chodidel.“

 

vande 'ham bhakti čakoram 

gauranga-nidža-preštthitam 

šrímate bhaktivedánta

svámi vanam namas tubhjam

 

„Modlím se a skládám poklony Šrílovi Bhaktivedántovi Vana Mahárádžovi, který je jako pták čakora, neustále požívajíc měsíční paprsky ryzí oddanosti a jenž je mezi drahými Šrí Gaurangy Maháprabhua.“

 

šrí rádhá eka ništhitam

rasajana-kathámritam sankírtanam

ánanda-dhám gosvámínam vanam namah

 

„Poskytuje nám životadárný nektar hari-kathy, jenž vrcholí výhradní oddaností k Šrímatí Rádhice a blaženým útočištěm (ánanda-dhám) náma-sankírtanu.         Skládám poklony Šrílovi Vana Mahárádžovi, jenž naprosto přemohl své smysly (gosvámí).“

bottom of page