Od Hatha Jógy k Bhakti Józe


Haré Krišna drazí oddaní,

Zde je další výborná přednáška, kterou Šríla Gurudev přednesl studentům hatha jógy v Espírito Santo (Brazílie) v lednu roku 2012.

Mnoho poděkování Ratna Prabha Didi z Brazílie za její přívětivost a úžasnou guru sevu!

Tu je pro vás odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=8qVm1N89fGQ

Jay Šríla Gurudev!

„Jsem moc rád, že jsem přišel do tohoto jógistického centra. Jsme tu jednoduše proto, abychom probírali jógu. Jóga je vlastně Sanskritské slovo, není to angličtina či portugalština, nebo jiný jazyk, toto slovo je opravdu Sanskritské.

Jóga znamená „spojení“. Jako v leteckém spojení. Pokud chcete jet do Sao Paula (město v Brazílii), možná neseženete přímý let, koupíte si tedy jeden let do Belo Horizonte (další brazilské město) a pak si obstaráte letecké spojení, další let do Sao Paula: toto znamená „spojení“.

Spojení znamená, že existují dvě věci, které chcete propojit. Stejně tak jóga znamená spojení, spojit, spojení duše a Nadduše.

Takto je v písmech mnoho druhů jóg. Ve Šrímad Bhagavad Gítě Krišna říká Ardžunovi o 18 jógách.

Slyšeli jste někdy o Gítě? Ve Šrímad Bhagavad Gítě Krišna Ardžunovi uvádí pokyny, které se nazývají Gítá Upanišady.

Toto je vlastně jedna část Mahábharatu. V Indii jsou dva velkolepé epické díly, jeden se jmenuje Rámajana a druhý Mahábharat.

Slovo Mahábharat znamená: „mahá“ je velký“ a „bharat“ znamená „Indie“. Říká se tomu tedy Velká Indie, Mahábharat. Jen, abychom to probrali, Šrímad Bhagavad Gítá je jednou částí Mahábharatu.

Na bitevním poli Kurukšetry, Krišna dává pokyny Ardžunovi. Tomu se říká Gítá Upanišad.

Zde mu Krišna moc pěkně dává pokyny o tom, jak se soustředit na Pána. V Gítě je tedy 18 kapitol a každá kapitola se jmenuje podle názvu jógy. Krišna, Šrí Bhagaván, v 18 kapitolách projednává 18 typů jógy: karma-jóga, gňána-jóga, bhakti-jóga, rádžá-jóga, atd., různá pojmenování jógy. Tato hatha jóga (tu zde praktikujete – přednáška je pro studenty hatha jógy ve škole hatha jógy), nebo rádžá jóga jsou tam rovněž, tudíž v Bhagavad Gítě se diskutuje o rozmanitých druzích jógy.

Pataňdžali Rši je jedna význačná svatá osoba, on jako první sám dospěl k tomu, jak soustředit mysl na Pána. Avšak pokud vaše zdraví není v pořádku, vaše mysl se na Něho nedokáže soustředit.

Tudíž představil tuto hatha jógu o tom, jak obohatit vaše zdraví, aby se zlepšilo. Poněvadž když vaše zdraví není v pořádku, také vaše mysl bude neklidná. Jestliže vás bolí záda, nedokážete se zaměřit na Pána. Kdykoli vás bolí v zádech nebo vám různá nervová zakončení působí bolest, když se posadíte, abyste uctívali Pána, vaše mysl se přirozeně obrátí tam, kde se nachází bolest.

Další věc je, že toto tělo se nazývá „chrám nemocí“. Naše Védy velice jasně podotýkají (verš): „Toto tělo je chrám nemocí.“

Kdo je v tomto hmotném světě osvobozen od veškerých chorob? Některé nemoci způsobují v tomto těle poruchy. Pokud jdete k doktorovi, (najde) nějakou vadu ve vašem těle, protože v materiálním světě nikdo nemůže být osvobozen od nemocí v těle.

To může být duševní choroba – neklidná mysl, tělo bolí, pak je mysl rozrušena…

Různé věci, protože taková je povaha tohoto hmotného světa.

Proto to Ajurvéda vysvětluje velice jasně: „Toto tělo je chrámem nemocí.“

A v tomto těle máme tisíce nervových zakončení. Takže přirozeně, když zestárneme, dostáváme bolest v těchto zakončeních. Pataňdžali Rši tedy nejprve objasňuje, jak získat dobré zdraví a v této souvislosti předkládá různé druhy „ásan“.

„Ásana“ znamená „sedět“, a tehdy se můžeme rovněž soustředit na Pána.

Ve skutečnosti tyto Ásanové sedy, tento druh jógy, pocházejí od Pána Šivy. Pán Šiva byl první, kdo meditoval o Pánu vsedě.

Takto Pataňdžali Rši zjevil jednu knihu, která se jmenuje „Pataňdžali Jóga Daršana“. Zde je moc pěkný a krásný daršan. V základě, nejprve probíral to, jak sedět a jak osvobodit vaše tělo od nemocí, a potom jak bude vaše mysl schopna se soustředit na Pána.

Ve Šrímad Bhagavad Gítě, Krišna rovněž projednává tento typ jógy, jenž se nazývá rádžá jóga či hatha jóga. Tato rádžá jóga se také označuje jako pojem hatha jóga.

Jestliže ovládáte svou mysl, potom vaše smysly budou přirozeně ovládány. Všechny naše smysly si bezděčně užívají smyslových objektů; naše oči, nos a ruce nabydou smyslového požitku. Existuje pět smyslových objektů, které si samovolně užívají. Naše oči neuvědoměle pohlížejí na krásné podoby, náš nos čichá sladkou vůni, jazyk ochutnává, uši poslouchají líbeznou melodii, a naše kůže se dotýká: „toto je horké, toto je studené, toto je měkké“.

Avšak všechny tyto smysly jsou propojeny s myslí. Jen pomocí vašich očí nevidíte, ale jakmile jsou spojeny s myslí, tehdy vidíte. Jen díky vašim nohám nedokážete chodit, jedině pokud je vaše mysl spojena s nohama.

V této souvislosti naše šástry (písma) popisují, jak ovládnout naši mysl, avšak to je velice obtížné.

Ve Šrímad Bhagavad Gítě projednávají tato témata.

Ardžuna řekl Krišnovi (verš): „Můj příteli Krišno, má mysl je velice nepokojná.“

Naše mysl stále kmitá (verš): „Stejně jako vítr se naše mysl stále třepotá“, létá tudy, tamtudy… Není tak snadné ovládnout vaši mysl. Vaše tělo je tu, ale mysl, velice rychle, cestuje kolem světa bez jízdenky, bez pasu, bez víza. Někdy o tom nevíte, avšak vaše mysl hodně rychle zaletí do Anglie, Ameriky a znovu se vrátí do Brazílie a rovněž opět létá sem a tam. A vaše mysl občas myslí na dobré věci a občas na věci špatné. Někdy je mysl také velmi neklidná, někdy nemůžeme spát. Je to velice závažné: chceme spát, ale mysl přemýšlí o mnoha věcech. Bez jakéhokoli důvodu, nemůžeme usnout, mysl je znepokojena a vy nemůžete usnout: „Co se stalo?“ Obvykle, pokud se cokoliv náhodně stane ve vaší domácnosti, nebo s vaším přítelem, také těžko usínáte. Především když něco ztratíte… pak se vám těžko usíná. Nevíte, kam vaše mysl zajde, neustále chodí sem a tam a vy pořád myslíte na toto a tamto a občas zapomenete: „Na co jsem myslel?“ Někdy z toho také hodně blázníme: „Co mám dělat? Co nemám dělat?“. Někdy myslíte na to, že spácháte sebevraždu: „Ó, tento život je k ničemu, nedělám nic…“ Jelikož tato mysl je velice rozrušená.

V Bhagavad Gítě Krišna pravil Ardžunovi jako první: „Povím ti, jak ovládnout tvou mysl!“ Poněvadž jestliže nedokážete ovládat svou mysl, nedokážete ovládat své smysly, a pokud nedokážete ovládat svou mysl, nikdy nebudete šťastní a nebudete nikdy spokojeni.

Na naší hlavě jsou dvě strany: levá a pravá. Zde se nacházejí čtyři vlny v našem mozku, které se nazývají: alfa, beta, delta a théta.

Vlna delta chce zůstat osamotě. Proto, na druhé straně, vlny alfa, beta a théta, tyto tři, zůstávají dohromady a neustále se navzájem ruší, hádají. Pokud trochu studujete psychologii, chápete, o čem mluvím, tři věci – alfa, beta a théta, tyto tři věci zůstávají spolu a vyrušují se navzájem.

Psychologie tedy objasňuje, že na pravé straně vašeho mozku jsou tři vlny (alfa, beta a théta) a na levé straně je delta.

To jen tak trochu pro vás a nechci to moc probírat, protože je to velmi rozsáhlá diskuse, ale když přemýšlíte, vaše ruka se bezděčně přesune na levou stranu vaší hlavy. Jako když jdete do kanceláře, konkrétně k doktorovi, právníkovi, když hovoří a rozhodují se, jejich ruce se takto přirozeně přesunou (naznačuje pohyb rukou, která se přesouvá k pravému chrámu, na levé části hlavy).

Protože delta je na levé straně a když ji takto stlačíte, vlny delta se přemístí na pravou stranu a zklidní tyto vlny – alfu, betu a thétu (které ruší). Tehdy delta postoupí z levé strany na pravou a ztiší je.

Můžete si to také zkusit a tímto způsobem získat výsledky: když je vaše mysl neklidná, avšak nemůžete se rozhodnout, cokoliv, s rodinou, mnoho problémů, které se objevují…, jen se posaďte na nějakém místě a stiskněte levým ukazováčkem a prostředníčkem svůj levý chrám, takto (ukazuje jak na to). Pak budete přemýšlet a všechny vaše problémy se rozplynou, vaše mysl ztichne, a jestli nemůžete spát, tak si před spaním sedněte a takto ztlačte, potom se vaše mysl uklidní. Protože toto je psychologie, jestliže studujete psychologii, moc pěkně se vám tyto věci vyjasní.

Takže ve Šrímad Bhagavad Gítě, v šesté kapitole, Krišna rovněž probírá tuto moudrost, jak jogíni se svými jógami soustřeďují svou mysl, že obrátí svou mysl na velmi klidnou a mírnou. Pokud nedokážete ovládnout svou mysl, nikdy nebudete šťastni.

Obzvlášť když nedokážete ovládat vaši mysl, chtíč, hněv, toto všechno se ukáže a zneklidní vaši mysl. Toto je velmi důležité, ten, kdo neovládá svou mysl, jeho život je marný.

Možná jste v televizi nebo v novinách viděli, že jeden člověk ve Francii, který se chystá být prezidentem Francie, ale nyní je ve vězení v Americe (pozn.: zřejmě je to Dominique Strauss-Kahn). Asi před 6 nebo 7 měsíci, či rokem, jste v novinách zahlédli, že pobývá ve vězení v Americe, poněvadž nedokáže ovládnout svou mysl od chtíče, dostavila se jeho touha a on pak udělal něco špatného, tak byl v Americe zatčen.

Ten, kdo se chystá ovládat celou zemi, avšak nedokáže ovládnout svou vlastní mysl… jak je pro něj možné, aby se stal dozorcem státu? Snažte se to pochopit: jestliže neumíte řídit vlastní mysl, jak je pro vás možné řídit tisíce miliónů lidí ve vaší zemi? „Prezident“ znamená ten, kdo řídí celý stát. Ale jestliže nedokáže řídit svou mysl, vlastní tělo, vlastní rodinu, svou ženu…, jak je pro něho možné, aby řídil celou svou zemi s tisíci milióny lidí?

Tudíž Šrímad Bhagavad Gítá rovněž v šesté kapitole hovoří o těchto věcech: jak jogíni dokáží ovládat svou mysl.

Abych se vrátil ke své debatě: Ardžuna se ptá Krišny (verš): Má mysl je velice neklidná, není to tak snadné ji ovládnout, jak ovládnu svou mysl?“

Předtím jsem povídal o psychologických vlivech a též o vysvětlení jiné osoby, avšak Šrímad Bhagavad Gítá duchovně vykládá jak ovládat mysl.

Tehdy Krišna uvádí velice jednoduchý postup, jak ovládnout mysl. Existují dva postupy, pak ji můžete ovládnout.

(Verš)

V sanskritských výrazech Krišna praví „abhjása“, což znamená „znovu a znovu praktikovat“, a „vairagja“, což znamená „zříci se“.

Protože když se vaše smysly chystají užívat si, musíte je vrátit zpět. Jelikož vaše oči, všechny vaše smysly si přirozeně jdou užívat smyslových objektů, tak také musíte ovládat svou mysl. Vairágja znamená vzdát se (něčeho) a učinit slib: „Nesmím to dělat!“

Dám vám příklad: Váš jazyk chce neustále jíst nějaké sladkosti, ale máte cukrovku. Moc toužíte sníst ten cukřík, sladkost, váš jazyk si myslí „Chci tuto sladkost“, tehdy se objeví nenasytnost. Co uděláte? Rovněž ovládnete svou mysl a jazyk, a řeknete mu „Ne, ne, ó, můj jazyku, nejez ten cukr!“

Tímto způsobem budete odmítat násilím. Stejným způsobem směřují všechny naše smysly k smyslovému předmětu a my je musíme ovládnout, to se nazývá vairágja a abhjása, cvičit, znovu a znovu se snažit ovládat, tomu se říká cvičení.

Tak Krišna říká Ardžunovi, že pro ovládnutí mysli existují pouze dva způsoby: cvičení a askeze. Jinak nikdy neovládnete svou mysl. Ostatně Krišna pak pověděl: „Není to tak lehké přijmout vairágju (zřeknutí se) a také abhjásu (cvičení).“

Tak Krišna nakonec diskutuje o bhakti józe: „Jestliže praktikuješ bhakti jógu, velmi snadno ovládneš své smysly a mysl.“

(Verš)

Ve Šrímad Bhagavad Gítě Krišna pronáší tyto sanskritské verše: „Co je bhakti jóga?“ Krišna říká: „Jsem Nejvyšší Osobnost Božství, Bhagaván, měli byste tedy uctívat Má lotosová chodidla.“

(Verš)

„Klaň se mi, praktikuj bhakti a zcela se mi odevzdej. Zaručuji ti, že tě osvobodím z oceánu materiálních působení.“

(Verš)

„Jsem Nejvyšší Osobnost Božství, Bhagaván, jen se mi odevzdej a já tě osvobodím z oceánu materiálních působení“ a „Jsem Nejvyšší Vládce všech smyslů“. Co si tedy počít v této kali júze? Pouze jednoduše zpívejte Jeho svatá jména a vaše mysl se přirozeně soustředí a budete moc šťastní, toto je jednoduchý postup.

HARÉ KRIŠNA HARÉ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARÉ HARÉ

HARÉ RÁMA HARÉ RÁMA RÁMA RÁMA HARÉ HARÉ

Prosím, všichni věnujte jen jednu vteřinu zpívání těchto svatých jmen a tleskejte. A získáte velice značný přínos a vaše mysl se velmi rychle soustředí.

To, co provádíme, můžete dělat nepřetržitě jen tím, že budete opěvovat svatá jména Pána, potom budete šťastní.

HARÉ KRIŠNA HARÉ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARÉ HARÉ

HARÉ RÁMA HARÉ RÁMA RÁMA RÁMA HARÉ HARÉ

To se nazývá „transcendentální zvuk“. Pokud trochu nahlédnete do části o fyzickém zvuku, ve zvuku hovoříme o dvou druzích, jeden se jmenuje „hmotný zvuk“ a druhý se jmenuje „posvátný zvuk“.

Vlastně celý svět je ovládán zvukem. Králové a prezident dávají příkazy zvukem, který vychází z jejich úst. Vůdce vojska se ozývá zvukem. V tomto hmotném světě je tedy všechno řízeno zvukem.

Jeden král, jeden prezident, jeden člověk dokáže řídit celý svět skrze zvuk. Učitel dává hodiny zvukem a studenti poslouchají. Zvuk je v tomto fyzickém světě hodně mocný, zvuk nám působí štěstí či zármutek. Když vám povím hezká slova, tehdy se vaše srdce omámí a budete šťastní. Pokud vám řeknu hrubá slova, pak v srdci ucítíte smutek, budete rozzlobení. Ne mnoho věcí, jen zvuk způsobuje různé činnosti ve vaší mysli, vyvolává štěstí, smutek, smějete se, a vtipkujete, tyto zvuky jsou tvůrcem těchto pocitů. Avšak tento fyzický zvuk toto vytváří jen ve vašem těle a mysli, ale transcendentální zvuk vyvolává radost přímo ve vaší duši, vaší átmě.

Svaté jméno Pána je posvátný zvuk, tento transcendentální zvuk rovněž vytváří vibraci ve vaší duši, átmě, a budete šťastní. Takže když zpíváte tento transcendentální zvuk – svaté jméno Pána – pak bude vaše tělo a vaše duše spokojené. Tehdy do vašeho života vstoupí tolik štěstí. Takže jak naši áčárjové praví: „Zpívejte svatá jména Pána a buďte šťastní“.

HARÉ KRIŠNA HARÉ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARÉ HARÉ

HARÉ RÁMA HARÉ RÁMA RÁMA RÁMA HARÉ HARÉ

Jen vás žádám, abyste se podívali na své dlaně. Co vidíme? Jsou tam nějaké čáry, moc pěkné a krásné křivky a různé oblouky, čáry se liší, nejsou stejné. Máte na dlani naprosto rozdílné čáry, kdo je vytvořil? A jaký je význam těchto čár? Vyvstává tato otázka. Kdo vyrobil tyto čáry v různých směrech? A proč čáry na vašich rukou nejsou stejné? Tak rozdílné křivky.

Bible velice zřetelně prohlašuje, že Bůh je jeden, ne mnoho. Bůh je jeden, a my všichni jsme Jeho synové a dcery. Pokud je tedy Bůh naším jediným otcem, proč Vytvořil tyto čáry různě? Proč Učinil toto rozeznání? To znamená, vyvstává úsudek, že Bůh nevytvořil tyto čáry. Kdyby tyto čáry Stvořil, musely by být všechny stejné, protože On je jediný otec. Tak proč namaloval tyto čáry? Vy sami jste si je namalovali!

Jestliže jdete za astrologem, pak vám vyloží, že toto je dobrá čára, toto je špatná čára, toto je čára peněz, toto je čára života, vysvětlí vám různé čáry. Pokud za ním jdete, tehdy vám vysvětlí mnoho věcí a vezme si od vás nějaké peníze. Dá vám prsteny a poví vám, abyste dělali toto a toto, avšak nakonec mu rovněž dáte mnoho věcí a mimoto přijdete o peníze.

Já nejsem astrolog. Nepřišel jsem sem, abych se díval na čáry na vašich dlaních, ale písma objasňují jejich význam. To se nazývá čáry plodů vašich minulých činností. Vaše dobrá karma a vaše špatná karma jsou všechny v těch čárách.

Nemůžeme se vyhnout výsledkům činností, které jsme udělali v našich předešlých životech, ať už jste učinili dobré či špatné věci. Vy jediní jste zodpovědní za tyto čáry na vašich dlaních. To znamená, že pokud konáte dobrou karmu, objevují se dobré čáry, jestliže konáte karmu špatnou, přijde špatná čára, ale v tomto hmotném světě je budete muset vytrpět.

Znáte Newtonův třetí zákon: pro každou akci existuje stejná reakce shodné intenzity.

Nikdo není strůjcem vašeho štěstí nebo neštěstí. Vy jste svým vlastním strůjcem svého štěstí a neštěstí.

Občas dáváte vinu ostatním, řka „ty jsi udělal to a to“, když to vlastně není pravda… Takže si vždy pamatujte Newtonův třetí zákon: „Za každou akci existuje rovná, zpětná reakce“.

To znamená, že pokud jste ve vašem minulém životě někoho obtěžovali, tak vás v tomto životě bude rovněž něco obtěžovat. Toto je akce a reakce, která se děje v tomto životě. Nemůžete se této filozofii vyhnout; čáry na vašich rukách jsou výsledkem plodů činností z vašich předešlých životů. V tomto životě tudíž trpíme nebo si užíváme.

O duchovním životě, duchovní věda projednává tyto věci, vysvětlujíc, jak zastavíte tento druh reakce, dobré či špatné, tuto karmu.

Duchovní věda vykládá, že pokud zpíváte svaté jméno Pána a tleskáte, všechny vaše čáry odejdou, protože svatá jména jsou velice mocná, jedině svatá jména dokáží zničit vaše předchozí výsledky činností, karmu.

V opačném případě se budete znovu a znovu držet uvnitř koloběhu zrození a smrti…

Takže, zpívejte svatá jména, pak budou všechny vaše plody činností – karma – dobré či špatné, zničeny.

Je to jako ve slově „maso (meat)“ – „Já Jím (Me Eat)“, to znamená: „Pokud tě v tomto životě sním, v příštím životě sníš ty mě…“ Když tedy někoho zabijete, v následujícím životě budete zabiti vy. Bude to muset přijít, stejně tak každá akce má stejnou a zpětnou reakci.

Ať už jste ateisté nebo teisté, to není předmětem. Avšak toto je naprostá pravda: výsledkem akce musíte buď trpět či si užívat.

Bhakti jóga vykládá, jak se osvobodíte od všech druhů karmy, plodů činností. Jednoduše říká: „Zpívejte svatá jména, pak budou všechny vaše výsledky činností zničeny.“ A s pokornou vírou v Pána opěvujte Jeho svatá jména:

HARÉ KRIŠNA HARÉ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARÉ HARÉ

HARÉ RÁMA HARÉ RÁMA RÁMA RÁMA HARÉ HARÉ.

~~~

Jay Šríla Gurudev kí jay!


Nedávné příspěvky
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now