Šrí Čaitanja Maháprabhu 
(1486 - 1534)

 

namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-nāmne gaura-tviṣe namaḥ

 

"Vzdávám nejhlubší úctu Nejvyššímu Pánu Šrí Krišnovi Čaitanjovi, jenž je velkodušnější než samotný Krišna či kterýkoliv jiný avatár (vtělení), neboť volně rozdává to, co nikdo nikdy dříve nepředal - ryzí lásku ke Krišnovi."

 

 

 

 

 

Šrí Krišna Čaitanja Maháprabhu se Zjevil na tomto světě v roce 1486, v Majápuru, Západní Bengálsko, Indie. Šríla Rúpa Goswámí oslavoval Pána Čaitanju jako nejštědřejšího Pána, poněvadž volně Rozdával nejcennější dar života - ryzí lásku k Bohu. Je Veleben jako nejmilostivější Pán, protože Rozdává Svou milost všem bez rozdílu, aniž by Bral v úvahu, zdali je člověk způsobilý, či nikoliv.

 

Ačkoliv Je Nejvyšší Pán, Krišna, Představil se jako oddaný, a Vyjevil ty nejvznešenější city a přirozenou povahu oddaného. Učil nás Svým vlastním příkladem, jak navázat spojení s Pánem prostřednictvím praktikování ryzí oddanosti.

 

Když se Šrí Čaitanja Maháprabhu Zjevil na tomto světě, Přinesl s Sebou Své nejdražší služebníky, osobnosti jako Pána Nitjánandu Prabhua, Šrí Advaitu Áčárju, Šrí Gadádhara Pandita, Šrívas Thákura, a další vysoké společníky, a spolu s těmito oddanými Hlásal Juga-dharmu, neboli praktikování, které je nejvíce doporučeno pro dosažení čisté lásky k Šrí Šrí Rádě-Krišnovi. Tento postup je Harinám Sankírtan, čili sborové opěvování Svatých Jmen Pána:

 

Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare

 

(Scsmath.com)

~~~

Šrí Čaitanja Maháprabhu, který Je spojením nejvyššího božského principu - Šrí Rádhá-Góvindy – se Zjevil v tomto temném věku pokrytectví, aby prostřednictvím Šrí Krišna Sankírtanu – společného zpívání Krišnových Jmen - Vyvedl živé bytosti z beznaděje smrtelného světa zpět do jejich věčného domova, kde ve službě Rádě a Góvindovi naleznou dokonalé a nekonečné štěstí. K naplnění této mise, jež nepřetržitě pokračuje, s Ním sestoupilo a sestupuje mnoho Jeho oddaných.

 

(Radha-govinda.net)

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now