Knihy
Jewels of the Heart (Poklady srdce)
 • Komentář o Šrí Harinám Čintámani Šríly Bhaktivinóda Thákura

 

 • přepsáno z přednášek od Tridandí Svámí Šrípád Bhaktivedánty Vana Mahárádže

 

       Kártik 2009, k dispozici v angličtině

Kniha ke stažení

Hledáme překladatele, editory knih Šríly Gurudeva do češtiny.

Kontaktujte nás! :)

Sri Sva-Niyama Dasakam
 • Komentář Šrípád Bhaktivedánty Vana Mahárádže (pod vedením svého Gurudeva Šríly Nárájana Mahárádže)

 

 • Šríla Raghunáth Dás Goswámí napsal Šrí-sva-nijama-dásakam (deset dobrovolných usměrňujících zásad), když vykonával bhadžanu na březích Rádhá-kundu.

 

 • 'Nadšený oddaný, jenž čte těchto deset slibů a jenž zaměří svou mysl na posvátné podoby drahé božské dvojice, se ve správný čas šťastně dostane do království Vradže a bude sloužit přímo Šrí Šrí Rádě Krišnovi.'

     

      Kártik 2013, k dispozici v angličtině

Kniha ke stažení

Bhakta Bhakti & Bhagaván
 • 'Uddhava dorazil do Nandagaonu, pro něj zcela neznámého místa. Nikdy předtím nepotkal žádné Vradžavásíny, avšak Krišna mu vylíčil mnoho věcí. Naši Gosvámíové vyložili, že když Uddhava vstoupil do Vradža-bhúmi, podle plánu Jogamáji, spatřil líly Krišnova setkání. Uddhava uviděl, že všichni Vradžavásíni byli velice šťastní, tančili a zpívali. Opěvovali: "Govinda, Dámodara, Mádhaveti." Prováděly se všechny zábavy setkání  a všichni obyvatelé se veselili. Gopíe šlehaly jogurt a vzpomínaly na Krišnu. Jogamájá ukazovala Uddhavovi, jaké to bylo, když byl Krišna ve Vradži, poněvadž Uddhava neměl povědomí o milaně. Pak, po pár vteřinách, Jogamájá pokryla tuto sambhoga-lílu, čili lílu sblížení, a zjevila vírahu, náladu odloučení.'

 

 • Přepsáno z přednášek Šríly Gurudeva v Austrálii roku 2006

    

      Kártik 2014, k dispozici v angličtině

Vyasa Puja
 • sestavil Šrípád Bhaktivedánta Vana Mahárádž (Šríla Gurudev) u příležitosti Vjása Púdži Šrí Šrímad Bhaktivedánty Nárájana Goswámí Mahárádže

 

 • Edice duchovních rozmluv prezentovaných Šrípád Bhaktivedántou Vana Mahárádžem (Šrílou Gurudevem) pro potěšení Šrí Šrímad Bhaktivedánty Nárájana Gosvámí Mahárádže, svých žáků a dobrodinců.

 

      Dostupné v angličtině a španělštině, pracuje se na českém překladu

Rádhá náče Krišna náče
 • sbírka písní zpívaných Šrílou Gurudevem

 

      k dispozici v češtině a v angličtině

Secrets of the Soul (Tajemství duše)
 • Kniha "Tajemství duše" je sbírkou přednášek od Šríly Gurudeva, prezentovaných v Brazílii v lednu roku 2013.

 

       k dispozici v češtině a v angličtině

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now