Kdo je Krišna?

 

[Výňatek z rozhovoru mezi Šrílou Prabhupádou a reportérkou Sandy Nixonovou]

 

'Paní Nixonová: Má první otázka je úplně základní. Co je to vědomí Krišny?

 

Śrīla Prabhupāda: Krišna znamená Bůh. My všichni jsme s Ním důvěrně spojeni, neboť On je naším původním otcem. Ale zapomněli jsme na toto spojení. Když se začneme zajímat o otázky, "Jaké je mé spojení s Bohem? Co je smyslem života?", pak je to vědomí Krišny.

 

Paní Nixonová: Jak se vědomí Krišny vyvíjí u člověka, který se mu věnuje?

 

Śrīla Prabhupāda: Vědomí Krišny již existuje v jádru srdce každého, ale kvůli našemu materiálně podmíněnému životu jsme na to zapomněli. Proces zpívání Haré Krišna mahámantry -

 

Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare

 

- obnovuje vědomí Krišny, které už máme. Například, před pár měsíci tito američtí a evropští chlapci a děvčata nevěděli o Krišnovi, ale zrovna včera jsme viděli, jak zpívali Hare Kṛṣṇa a tancovali v extázi po celý průvod Ratha-yātry [každoroční festival podporovaný hnutím vědomí Krišny ve městech po celém světě). Myslíte si, že to bylo předstírané? Ne. Umělé, nikdo nedokáže současně zpívat a tancovat hodiny.  Ve skutečnosti probudili jejich vědomí Krišny tím, že následují pravou metodu. To je vysvětleno v Čaitanja-čaritāmṛtě (Madhja 22.107):

 

nitya-siddha kṛṣṇa-prema ‘sādhya’ kabhu naya
śravaṇādi-śuddha-citte karaye udaya

 

Vědomí Krišny dříme v srdci každého, a když člověk přijde do kontaktu s oddanými, začne se probouzet. Vědomí Krišny není nic nepřirozeného. Stejně jako mladý chlapec probudí svou přirozenou touhu k mladé dívce v její přítomnosti, podobně, pokud člověk slyší o Krišnovi ve společnosti oddaných, probudí se jeho spící vědomí Krišny.

 

Paní Nixonová: Jaký je rozdíl mezi vědomím Krišny a vědomím Krista?

 

Śrīla Prabhupāda: Vědomí Krista je také vědomím Krišny, ale poněvadž v současné době lidé nedodržují pravidla a usměrnění křesťanství - přikázání Ježíše Krista - nedostávají se na úroveň vědomí Boha.'

~~~

'Všechny tyto člověkem vytvořené zásady nejsou náboženské zásady. Skutečná dharma, skutečný náboženský život znamená to, co je dané Bohem. Ale my nechápeme, co je Bůh a co je Jeho slovo. To je nedostatek moderní civilizace. 

Ale řád existuje, Bůh existuje a my to pouze nechceme přijmout. Jak potom může nastat mír? Všechno existuje, vše je hotové, ale my to nechceme přijmout. Jaký lék potom můžeme čekat na svou nemoc? Hledáme mír, ale nechceme přijmout to, co by nám mír skutečně přineslo. To je naše nemoc. Toto hnutí pro vědomí Krišny se proto snaží probudit dřímající vědomí Krišny v srdci každého.'

 

(obojí kniha Nauka o seberealizaci, Šríla BV Swámí Prabhupád - zakladatel, áčárja Hnutí pro vědomí Krišny)

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now