Gaudíja Vaišnavismus

 

Hnutí Haré Krišna je známo jako tradiční Gaudíja Vaišnavismus. Následovníci Šrí Čaitanji Maháprabhua, zejména ti, kteří pocházejí z oblasti zvané Gauda, Bengálsko, jsou nazýváni Gaudíjové. Gaudíja Vaišnavská tradice zaujala nynější podobu po božském příchodu Šrí Krišny Čaitanji Maháprabhua. Narodil se na této zemi během zatmění slunce v únoru roku 1486 jako syn Džagannátha Mišry a Šrídham Šačimaty v Majápuru, ve vesnici Navadvíp, Západní Bengálsko. Během svého života Vyjevil všechny vlastnosti ideálního ryzího oddaného Krišny a svým příkladem celosvětově Prosadil nauku o lásce ke Krišnovi. Šríman Maháprabhu není nikdo jiný, než Sám Krišna, který se zjevil, aby porozuměl hloubce lásky Šrí Rádhy, jejich věčné lásky, a rozšířil sladkou náladu lásky k Bohu.

 

Učení Šrí Čaitanji Maháprabhua jsou založena na starobylé Védské literatuře Indie. Jsou rozděleny do tří základních kategorií, zvaných sambandha (vztah mezi individuální duší, světem a Nejvyšším Pánem), abhudheja (jednání v souladu s touto souvislostí) a prajodžana (konečný cíl života). Nyní předkládáme tyto vznešené pojmy jednoduše a pochopitelně. My všichni jsme věčné, duchovní bytosti. Putovali jsme ze zrození do dětství, z dětství do mládí, z mládí do stáří, a ze stáří do smrti, a pak po smrti přijmeme nové tělo, jako oblek, stejně jako měníme staré šaty, roztrhané za nové. Pod vlivem iluze považujeme toto dočasné hmotné tělo za naše vlastní já. Hmotné tělo projevuje známky života, pouze když je přítomno vědomí.

 

Tělo bez vědomí je mrtvé. Bez vědomí ústa nedokáží mluvit, oči nevidí, uši neslyší, ani mozek nemyslí. My duše jsme zdrojem tohoto vědomí. Hmotný svět je jako strom, jehož kořeny směřují do nebe a větve dolů. Takový strom můžeme spatřit, když sledujeme odraz stromu na hladině klidného jezera. Tak, jako strom na jezeře je zvráceným odrazem pravého stromu, podobně materiální svět je zvráceným odrazem naší původní duchovní sféry. Žadoníc o odraz plodů, člověk se pouze namočí, bezúspěšně se snaží uspokojit hlad, a duše je rovněž frustrovaná z jeho pokusů, aby získal nekončící blaženost ve světě dočasných záblesků. Pravé štěstí lze nalézt jedině v dokonalé existenci, království duše.

 

Absolutní Pravda se zjevuje ve třech stádiích: 1. Všudypřítomný Bůh je počátkem veškeré existence, 2. Nadduše, Pán v srdcích všech, který poskytuje paměť, poznání a zapomnění, 3. Nejvyšší Osobnost Božství, která je známá jako Krišna, prvotní a vše přitažlivý. Prvotní Bůh a Nadduše. Sám Krišna je Nejvyšší Osobnost Božství, Absolutní Pravda a prvotní příčina všech příčin. Je původ veškerého stvoření, udržování a ničení, jež si je přímo i nepřímo vědom období stvoření, ač naprosto na nich nezávislý. Jeho iluzorní energie způsobuje, že se tento zjevený svět zdá být skutečným. Svou iluzí Zaslepuje všechny živé bytosti v koloběhu zrození a smrti, v závislosti na našich přáních. Přebývá ve věčném příbytku plném poznání a blaženosti, mimo dočasný svět.

 

Vrozené postavení živé bytosti je být věčně plná poznání a blaženosti. Tento přirozený stav je obnoven nasloucháním, opěvováním a vzpomínáním na jména, podobu, vlastnosti a zábavy Šrí Krišny, prvotní Osobnosti Božství. Jsme Jeho věčnými služebníky a patříme do Jeho božského příbytku. Tím, že je Krišna Svrchovaný, se neliší od Svého jména a Svých líbezných zábav. Posloucháním, oslavováním a meditováním o Jeho jménu, podobě, vlastnostech a zábavách, získáváme naše vrozené postavení v přirozeném a láskyplném vztahu s Krišnou, laškovnou, přesto půvabnou Nejvyšší Osobností Božství. Nejrychlejší způsob jak se dostat do tohoto stavu vědomí je postup naslouchání, zpívání a meditování nad Haré Krišna mantrou ve společnosti osob, které mají osobní a hluboký vztah s Krišnou.

 

Opěvování svatých jmen od základu ničí světské pojetí života a umožňuje živé bytosti ochutnat nektar, po kterém vždy toužila.

 

Haré Krišna Haré Krišna Krišna Krišna Haré Haré / Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré

 

Tato mantra obsahuje nejvýznamnější jména Krišny, Haré znamená vnitřní energie Krišny, Krišna znamená vše-přitažlivý a Ráma znamená nejvyšší poživatel všech láskyplných zábav. V těchto svatých jménech je ukryto věčné postavení činností živé bytosti, které zaplavuje láska duchovního světa. Nejvyšší podnět této existence je láska. Bez ní nikdo nedokáže žít. Aby Krišna rozšířil lásku, kterou Cítil, Zjevil se nám, drobným živým bytostem. Osoba, která chce získat čistou lásku, by se měla odevzdat tomuto vznešenému a spanilému procesu vědomí Krišny, prostřednictvím kterého člověk může velmi rychle pochopit Krišnu, všepřitažlivou Osobnost Božství, a Vrindávan, Jeho duchovní příbytek, kde je Pohroužen ve svých nekonečných zábavách plných extatické lásky se svými Služebníky, přáteli, rodiči a milovanými.

 

(přeloženo z Radharanikijay.blogspot.com)

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now