Bhakti Jóga a Mahá Mantra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejčastějším překladem slova bhakti je "oddanost". I když je to velmi obecný pojem, pod kterým si různí lidé představují různé věci, znamená bhakti konkrétně oddanost Nejvyšší Bytosti a je proto synonymem teismu.

Slovo jóga je odvozeno ze sanskritského kořene judž, což znamená: "jho", nebo "spojit". V této souvislosti se slovo jóga vztahuje na veškeré duchovní praktiky, které se snaží transcendovat svět hmoty a spojit duši s Bohem.

 

Bhakti jóga nás může pozvednout z vězení exploatace (vykořisťování) a vést nás do země oddanosti. Je sladká a vznešená a může být vykonávána všemi, bez ohledu na nějaké kvalifikace. K úspěšnému provozování bhakti-jógy je zapotřebí pouze dvou věcí: upřímnosti a pokory, dvou nejžádanějších a nejvzácnějších vlastností lidského života.

 

Haré Krišna Haré Krišna
Krišna Krišna Haré Haré
Haré Ráma Haré Ráma
Ráma Ráma Haré Haré

 

Jednou z nejjednodušších a nejefektivnějších cest k seberealizaci (rozvoj vlastní osobnosti) pro současný věk je zpívání mahá mantry. To je potvrzeno v mnoha védských Písmech, jako například v Brihan-náradíya Puráně, kde najdeme následující výrok:

 

harér náma harér náma harér námaiva kévalam
kalau násty éva násty éva násty éva gatir anyathá

 

"V současném věku hádek a přetvářky se dá dosáhnout osvobození pouze pronášením Svatých Jmen Pána. Neexistuje žádný jiný způsob, žádný jiný způsob, žádný jiný způsob."

 

(Radha-govinda.net)

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now